Jesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskiej Bazie Danych o produktach i opakowaniach,
oraz o gospodarce Odpadami pod numerem: 000188840

Każdy sprzedany przez nasze przedsiębiorstwo produkt, począwszy od urządzeń wielofunkcyjnych po tonery, po wyeksploatowaniu powinien zostać odpowiednio zutylizowany.

Naszym Klientom zapewniamy odbiór, transport i utylizację sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, które zostają przekazane firmie zajmującej się odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i materiałów pochodnych (Ustawa z dnia 20.09.2005r. Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495).

Autoryzowany partner handlowo-serwisowy

Zapraszamy do współpracy.

srodowisko